TRYBUNALSKIE KOŁO STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ DLA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W ROKU OBCHODÓW 800-LECIA MIASTA

Pierwsza pisemna wzmianka o Piotrkowie pochodzi z 1217 roku. Zawiera to dokument Leszka Białego dla opactwa cystersów w Sulejowie. Tę datę uznaje się za początek historii miasta Piotrkowa leżącego nad rzeką Strawą w dorzeczu Pilicy, a to oznacza, że gród trybunalski w 2017 roku obchodzi osiemsetne urodziny. Fakty potwierdzające istnienie Piotrkowa i przynależność do ziem książąt krakowskich znajdują się w opisach historycznych, jaką zgromadzili liczni badacze początków państwa polskiego w pierwszych wiekach  chrystianizacji rzymskiej.

Czytaj dalej TRYBUNALSKIE KOŁO STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ DLA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W ROKU OBCHODÓW 800-LECIA MIASTA