Nota prawna

Po pierwsze „Cookies”

W celu zoptymalizowania przeglądania strony www.ewaclapa.pl używane są tzw. pliki cookies (z ang. ciasteczka). Jeżeli nie wiesz czym są cookies wejdź tutaj lub tutaj.

W ramach strony www.ewaclapa.pl oraz modułów działających w jej ramach (czyli wtyczek oraz pluginów, zgodnie z ich definicją przyjętą dla projektu WordPress) mogą być stosowane dwa rodzaje cookies:

  • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony i/lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • stałe, stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w nim i/lub do momentu usunięcia go przez użytkownika.

Strona www.ewaclap.pl może stosować również tzw. cookies wydajnościowe (zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony) oraz funkcjonalne (zapamiętywanie  ustawień użytkownika). Są to m.in.: cookies WordPress, cookies jQuery – działanie strony, cookies sesyjne oraz cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies.

Przekierowania ze strony www.ewaclapa.pl do innych serwisów oraz źródeł, z których pochodzą materiały zamieszczane na tej stronie, mogą również używać cookies. W tym celu użytkownik musi zapoznać się z polityką cookies poszczególnych stron, gdyż mogą one znacząco odbiegać od zasad działania cookies na tej stronie.

Korzystanie z plików cookies użytkownik może wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej. W tym celu należy skorzystać z opcji Pomocy używanej aplikacji i postępować zgodnie z instrukcjami producenta oprogramowania w tym względzie.

Po drugie Prawa autorskie

Strona www.ewaclapa.pl (domena, układ programistyczny i funkcjonalny oraz treści merytoryczne) jest moją własnością. Zgodnie z danymi zawartymi w Rejestrze WHOIS, szczegółowe dane mojej osoby ujęto w odrębnej umowie zawartej pomiędzy mną a Rejestratorem domeny. Można się jednak skontaktować ze mną bezpośrednio poprzez e-mail podany w zakładce KONTAKT DO MNIE.

Publikowane treści, w tym treści multimedialne oraz ich układy na stronie www.ewaclapa.pl nie mogą być reprodukowane, powielane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób i na żadnym nośniku bez mojej zgody jako właściciela praw autorskich. Jeśli chcesz skorzystać z informacji z tej strony, lub zamieścić je na innej stronie lub opracowaniu, podaj źródło oraz link do mojej strony.

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie informacyjny charakter i wyrażają jedynie moje osobiste opinie oraz stan mojej wiedzy o prezentowanych zagadnieniach. W szczególności materiały na stronie nie stanowią teorii naukowych czy też innych opracowań o charakterze naukowym.

Po trzecie Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu  i działań, wystarczające do jej ustalenia.

W ramach strony www.ewaclapa.pl nie gromadzę danych osobowych.

Jedynym mechanizmem prezentowania danych użytkowników jest mechanizm komentowania wpisów, gdzie użytkownicy dobrowolnie podają wymagane dane do skomentowania wpisu. Zamieszczenie komentarza oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na prezentację podanych przez niego danych. Zastrzegam sobie prawo do niepublikowania wybranych komentarzy bez powoływania się na jakiekolwiek uzasadnienie w tym względzie.

Pozyskane dane użytkowników (adresy e-mail przesłane w celu kontaktu na mój e-mail z zakładki KONTAKT DO MNIE) są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną moją stroną.