Aby łódzkie było sercem Europy

Potencjał rozwojowy województwa łódzkiego jest ogromny. To tu przecinają się główne szlaki komunikacyjne Europy, w tym skrzyżowanie transeuropejskich autostrad A1 i A2. Mamy korzystne ukształtowanie terenu i wielkie zasoby bogactw naturalnych.

Czy to wykorzystujemy?  

Jak myślimy o swoim najbliższym otoczeniu?

Czy wiemy do czego dążymy?

Samorząd województwa jest odpowiedzialny za kreowanie rozwoju dla całego obszaru regionu. To na tym szczeblu samorządu zapadają najważniejsze  decyzje.

Zgodnie z zapisami ustawy, samorząd wojewódzki dba przede wszystkim o pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Samorząd województwa decyduje o podziale pieniędzy pochodzących ze środków Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 Łódzkie miało do dyspozycji ponad 4 miliardy zł  z samego tylko Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ. W latach 2014-2020 będzie miało do dyspozycji blisko dwukrotnie więcej. Można oczywiście bez końca opisywać ile miejsc pracy utworzono, ile kilometrów dróg zbudowano, ile komputerów zakupiono lub ile przeprowadzono badań medycznych na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym. To trzeba było zrobić. Może nawet więcej.

Warto jednak zadawać sobie wciąż pytanie: co dalej? Jak stać się obszarem  konkurencyjnym wobec innych regionów Europy? Czego nam brakuje aby gospodarczo ruszyć z miejsca? Może zbyt jesteśmy skupieni na drobnych lokalnych sprawach i przesłaniają nam one to, co dzieje się na europejskich i światowych rynkach? Może zbyt nieśmiało podchodzimy do zrealizowania marzenia, aby to nasz region stał się sercem Europy?

Do tej pory staraliśmy się odrobić zaległości. Modernizowane były drogi, budowane kanalizacje, układane były światłowody. Zrealizowano kilka projektów rewitalizacyjnych. Doposażono w sprzęt szpitale, szkoły, uczelnie wyższe. Przedsiębiorcy mogli unowocześnić swoje firmy. Wielu skorzystało z dofinansowania promocji na arenie międzynarodowej.

To z pewnością ułatwi dalszy rozwój województwa. To wspaniałe, że tyle samorządów i tylu przedsiębiorców podjęło się realizacji projektów (2350 projektów z samego tylko RPO WŁ).

Procesy rozwojowe muszą nabrać jeszcze większego tempa.

Nie wyobrażam sobie też, aby miasta województwa łódzkiego nie miały obwodnic. Jak możemy wykorzystać nasze walory komunikacyjne jeśli ruch towarowy będzie nadal odbywał się przez centra takich miast jak Łódź, Piotrków Trybunalski, Radomsko czy Bełchatów?

Sieć kolejowa w naszym województwie również wymaga dalszego udoskonalania. Inicjatywa Pana Ministra Cezarego Grabarczyka i Jego starania o budowę tunelu średnicowego łączącego Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską jest koronnym przykładem strategicznego podejścia do spraw rozwoju obszaru województwa łódzkiego.

Nie mamy wysokich gór, licznych jezior czy morskiego wybrzeża. Nie szkodzi. Mamy to, co trzeba. Mamy bogactwa naturalne (węgiel brunatny, piaski szklarskie, piaskowiec, wapienie, wody geotermalne, dobrej jakości wody głębinowe), ukształtowanie terenu sprzyja rozwojowi energetyki niekonwencjonalnej. Kilkadziesiąt uczelni wyższych kształci specjalistów różnych dziedzin. Są warunki:  ABY ŁÓDZKIE BYŁO SERCEM EUROPY.