Trybunalskie na fali … nie tylko historycznej

Koło SW AGH Piotrkowsko – Bełchatowskie po podsumowaniu swojego dziesięciolecia wspaniałym koncertem dla mieszkańców Piotrkowa z udziałem wybitnych artystów wraz z Wiesławem Ochmanem, honorowym członkiem koła, doznało efektu synergii w działalności stowarzyszeniowej w postaci OZE /Odnawialnego Zasobu Energii/. Koło nabrało rozmachu i przyczyniło się do znacznego rozgłosu działalności Stowarzyszenia w regionie byłego województwa piotrkowskiego.

Zorganizowano jeszcze jeden koncert z udziałem w/w grupy artystów w Rozprzy koło Piotrkowa Tryb. Przejęto członków Koła ze zdziesiątkowanej restrukturyzacją Fabryki Maszyn Górniczych Pioma i innych miejscowości. Poczyniono starania do bliższej współpracy z Kołem w PGE KWB Bełchatów i założenia koła w PGE Elektrowni Bełchatów. Wiadomo iż bełchatowskie giganty z dniem 1 września 2010 r. stanowią trzon chaosu tworzenia energetycznej supergrupy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie i pierwszym Prezesem Jackiem Kaczorowskim absolwentem AGH.   Wykorzystując ruch więzi towarzyskich Koło postanowiło rozwinąć swoją działalność na całym kulturowo – historycznie ukształtowanym regionie piotrkowskim przyjmując nazwę Trybunalskie. Aby powiązać aktualne potrzeby utrzymywania kontaktów absolwentów z władzami Uczelni i Zarządem Głównym SW AGH wprowadzono  rozszerzoną strukturę Zarządu Koła wynikającą ze zmiany nazwy Koła i nowych form spotkań.

Pracami Koła Trybunalskiego kieruje Zarząd Koła pod przewodnictwem nestora ruchu stowarzyszeniowego w regionie piotrkowsko-bełchatowskim rzecznika koordynatora Stanisława Dygudy wraz z czterema rzecznikami regionalnymi: Grzegorzem Smużnym rzecznikiem regionu centralno- północnego, Stanisławem Nowakiem rzecznikiem regionu południowego, Andrzejem Kacperskim rzecznikiem regionu wschodniego, Bolesławem Herudzińskim rzecznikiem regionu zachodniego.

Wyjazdowe spotkanie turystyczno – kajakowe do Krzętowa i Rudki sprawiło niesamowite odczucie piękna naszych okolic i skutków jakie wywołują siły natury wyzwolone obfitymi opadami deszczowymi. Można to było zaobserwować i podziwiać w trakcie spływu kajakowego wypełnionej po same brzegi koryta rzeki Pilicy na odcinku Krzętów – Chałupy koło Przedborza.

Po spływie w ośrodku agroturystycznym w Krzętowie nastąpiło powitanie delegacji ZG SW AGH z Honorowym Przewodniczącym Stowarzyszenia prof. Kazimierzem Matlem, Wiceprzewodniczącym prof. Arturem Bębnem, Wiceprzewodniczącym Henrykiem Konieczko, Zastępcą Skarbnika Renatą Wacławik-Wróbel, Sekretarzem Generalnym prof. Andrzejem Migą. Podczas obiadu odbyło się walne zebranie uczestników sesji wyjazdowej. W imieniu delegacji krakowskiej działalność Stowarzyszenia omówił prof. Kazimierz Matl z jednoznacznym podkreśleniem iż Koło Trybunalskie jest wysoko oceniane w ZG SW AGH. Prof. Artur Bęben przed wręczeniem odznak, medali i wyróżnień przyznanych przez władze Stowarzyszenia z charakterystycznym  dla jego wystąpień na tego rodzaju spotkaniach w tonie żartobliwie podniosłym nakreślił styl i kierunki realizacji idei Stowarzyszenia. Odznakę Honorową Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH wręczył Andrzejowi Kacperskiemu i Bolesławowi Herudzińskiemu. Medale 90-lecia AGH otrzymali: Stanisław Dyguda, Stanisław Nowak, Andrzej Kacperski, Bolesław Herudziński, Antoni Rek, Andrzej Rorat, Bernard Telążka. Kroniką AGH w wydaniu książkowym wyróżniono: Marię Kuś, Zofię Łopacińską i Grzegorza Smużnego.

Po zakończeniu obrad całe gremium zostało podjęte w letniej rezydencji Anny i Stanisława Nowaków w Rudce. Architektura zabytkowego dworku szlacheckiego otoczonego doskonale pielęgnowanym ogrodem z ponad 120 odmianami sadzonek przepięknych dalii harmonizowały z ciepłą aurą opiekuńczych gospodarzy. W tej kontemplacyjnej atmosferze miło się biesiadowało spożywając królewskie napoje w postaci piwa lub wina z gąsiorków dworkowej piwniczki. Na zakończenie odwiedzin delegacja ZG SW AGH, w podziękowaniu za bardzo miłą gościnę, wręczyła Pani Annie Nowak piękną maskotkę Krakowskiego Lajkonika, a Kol. Stanisławowi Nowakowi symbol zawodu górniczego ozdobną lampę górniczą.

Uroczystą kolację zorganizowano pod gwiaździście rozświetlonym niebem w pobliżu grilla.  Serwowane przepyszne dania i pięknie przygrywający do tańca zespół wyzwalały wśród uczestników niesamowite zasoby energetyczne życia towarzyskiego. Wszystkie „lwy salonowe” ochoczo ruszały w tany na trawiasty parkiet zraszany opadającą mgłą z pobliskiego rozlewiska rzeki Pilicy. Kiedy już na dobre rozkręcili się wszyscy w tanecznych rytmach grupa bawiących zaczęła się powiększać. Okazało się iż umiejętnie włączyła się grupa młodzieży stacjonującej w  namiotach na terenie ośrodku Agroturystyka. Ta wielopokoleniowa zabawa wciągała coraz mocniej rozgrzewając nie tylko serca i umysły. Kilkakrotnie podejmowane próby zakończenia zabawy oddalano wołaniem „jeszcze jeden, jeszcze siedem”. Tak się bawiono aż do pierwszej w nocy. Jednak na śniadaniu o godzinie 10-tej odmeldowała się cała grupa w znakomitej kondycji.

Za sympatyczny przebieg całego pobytu dziękowano zgodnym chórem gospodarzom i sponsorom spotkania Annie i Stanisławowi Nowakom, a także Andrzejowi Kacperskiemu organizatorowi transportu. Około godziny 13-tej, po wielokrotnym żegnaniu się, Delegacja ZG SW AGH udała się w drogę powrotną do Krakowa przez Lelów gdzie trwały dni kultury żydowskiej. Pozostali uczestnicy …

 

Koleżanki i Koledzy!

Założycielom Stowarzyszenia przyświecał cel utrzymywania więzi wychowanków z Uczelnią, a  w tym rozwijania przyjaźni absolwentów, kultywowania tradycji obyczajowości zawodowej, ochrona i pomoc materialna dla członków i ich rodzin znajdujących się w bardzo trudnych warunkach życiowych.  Tym celom Stowarzyszenie pozostaje nadal wierne ciesząc się uznaniem i pomocą władz Uczelni oraz życzliwością kierujących polskim przemysłem.  65-lecie SW AGH nie może obyć się bez spotkania absolwentów i naszych wychowawców. Jubileuszowa Konferencja Naukowa pod tytułem „Rola Stowarzyszenia Wychowanków AGH w integracji Uczelni z Wychowankami i Przemysłem” zorganizowana będzie 22 października 2010 r. o godz.12 w Auli A0. Wszelkie informacje o Zjeździe Jubileuszowym i dokumenty można znaleźć na stronie internetowej AGH: http://www.agh.edu.pl lub uzyskać telefonicznie pod numerami: 12/617-32-84, 12/617-23-55.

Opracował: Bolesław Herudziński