Parę słów o AGH

20 października 1919 r. w użyczonej auli UJ uroczyście otwarto Akademię Górniczą, przekształconą później w Akademię Górniczo-Hutniczą  w Krakowie. W uroczystości wziął udział Naczelnik Państwa – Marszałek J. Piłsudski wpisując  się orlim piórem w  księdze honorowej UJ.

Uroczysta immatrykulacja pierwszych studentów AGH odbyła się 7 grudnia 1919 r. w pomieszczeniach Zakładu Mineralogii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul Gołębiej w Krakowie.

Dziś AGH to ośrodek naukowy, w którym są rozwijane obok zasadniczego technicznego profilu także inne dziedziny wiedzy pogłębiające więź człowieka ze środowiskiem.  Zaliczana jest do grona renomowanych uczelni i jest rozpoznawalna w świecie.

Gdy rozpoczynałam studia na AGH w 1982 r. zatrudniała ponad 5 tysięcy pracowników, w tym ponad 300 profesorów i docentów. Na wszystkich wydziałach Uczelni kształciło się blisko 12 tysięcy studentów!

Mam nadzieję, że ten krótki wstęp zachęci  was do odwiedzania od czasu do czasu mojej strony. Może skłoni do wspomnień i refleksji. Może zainspiruje do działania.