Parę słów o SW AGH

Struktura i formy działania SW AGH powstały tuż po 1945 r. Kształt organizacyjny Stowarzyszenia rodził się w oparciu o wartości zaszczepione wychowankom w latach 1919-1939 i w podziemiu w czasie okupacji.

Dziś SW AGH dysponuje bardzo szeroką strukturą kól terenowych i regionalnych rozmieszczonych w całym kraju. W 2012 roku Stowarzyszenie obchodzić będzie 67-lecie swojego istnienia. Stały i systematyczny rozwój, Stowarzyszenie Wychowanków AGH zawdzięcza ofiarności i bezinteresownemu zaangażowaniu swoich członków.

Stowarzyszenie dba o pielęgnowanie tradycji związanych z losami uczelni, propaguje wiedzę i osiągnięcia naukowe wychowanków uczelni i jej kadr naukowo-dydaktycznych. Organizuje sesje naukowe i zjazdy naukowe.

Ważną dziedziną działalności Stowarzyszenia jest pielęgnowanie więzi koleżeńskich i integracja wychowanków. Prowadzona jest też bogata działalność wydawnicza.