Dlaczego podjęłam się kandydowania do Sejmu?

Swój czas i energię dzielę pomiędzy życie prywatne, zawodowe i działalność społeczną. Razem z mężem w ciągu 25 lat naszego małżeństwa wychowaliśmy troje naszych dzieci. Dziś to dorośli ludzie poszukujący swojej własnej ścieżki życiowej. Poza życiem rodzinnym i wszelkimi obowiązkami z tym związanymi pracowałam zawodowo jako nauczyciel, a później jako urzędnik i tak jest do dziś. Gdy tylko dzieci zaczęły się usamodzielniać, a ja miałam nieco więcej wolnego czasu zainteresowałam się dodatkowo działalnością społeczną. Zawsze byłam zwolenniczką rozsądnego godzenia obowiązków domowych, zawodowych i pielęgnowania własnych zainteresowań.

Dlaczego podjęłam się kandydowania do Sejmu?

Posiadam dobre wykształcenie, interdyscyplinarną wiedzę, doświadczenie życiowe, umiejętność współpracy z innymi ludźmi, a przede wszystkim energię i determinację do wprowadzania dobrych dla ludzi zmian.

Część mieszkańców naszego województwa pamięta mnie jako nauczycielkę matematyki, fizyki i chemii w  SPZ na Próchnika.

Część jako Kierownika Biura Promocji i Informacji w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Razem ze współpracownikami organizowaliśmy wystawy gospodarcze dla lokalnych przedsiębiorców, misje zagraniczne (w tym do Rownego na Ukrainie). Organizowaliśmy Dni Piotrkowa zapraszając gości z miast partnerskich. Grupa Bigosowa – czyli promocja polskich potraw w miastach partnerskich to pomysł naszej nieżyjącej już koleżanki: Pani Bogusi Rymanowskiej. To Biuro Promocji opracowywało materiały do licznych  folderów, map promocyjnych i filmów.

„Mały Kraków w środku Polski” czy też hasło „Są miasta…Piotrków Trybunalski jest jeden” też powstały w okresie kierowania przeze mnie Biurem Promocji i były wynikiem pracy całego wspaniałego zespołu zaangażowanych i zmotywowanych współpracowników.

Będąc Kierownikiem Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, poza zakresem obowiązków, zainicjowałam wdrożenie wolontariatu, jako możliwości zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych przez młodych ludzi. Również rozbudowano system staży absolwenckich i system praktyk dla absolwentów. Wielu młodych ludzi upewniło mnie o słuszności tych działań. Dziś to pracownicy dużych znaczących firm, urzędnicy, przedsiębiorcy.

„Zostań Poliglotą – czyli bezpłatne kursy nauki języków obcych dla dorosłych”  to dwa projekty dofinansowane ze środków UE. Pomysł i realizacja to praca kierowanego przeze mnie zespołu.

Dzięki tym projektom ponad 500 dorosłych uczyło się bezpłatnie przez rok wybranych języków obcych: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego to ponad 4 miliardy zł na inwestycje w Województwie Łódzkim.

Jestem dumna z tego że jako wicedyrektor Departamentu ds. RPO mogę się przyczynić do płynnego wdrażania tego programu. W trakcie realizacji jest blisko 500 projektów nadzorowanych w moim Departamencie, a drugie tyle w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (jednostce Urzędu Marszałkowskiego).

Regionalny Program Operacyjny to m.in. realizacja takich inwestycji jak:

 • budowa i przebudowa dróg,
 • budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
 • inwestycje w infrastrukturę  służby zdrowia, edukacji i kultury
 • wykorzystanie  alternatywnych źródeł energii w tym geotermię,
 • zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w tym informatycznych we wszystkich dziedzinach gospodarki,
 • termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
 • szerokopasmowy dostęp do internetu,
 • rekultywacja wysypisk śmieci,
 • rewitalizacja obszarów miejskich,
 • sieci gazownicze i ciepłownicze,
 • zakup taboru autobusowego i kolejowego.

Cały czas moja działalność zawodowa, życie prywatne przeplata się z działalnością społeczną.

Aktywnie działam w Stowarzyszeniu Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, To stowarzyszenie działa ponad partyjnymi podziałami, ponad barierami wieku i płci. W swoim gronie skupia tych którzy w różnych latach i na różnych wydziałach studiowali w Akademii. Dziś jest to uczelnia ciesząca się wielką renomą, kształcąca wyśmienitą kadrę inżynierską, jest na czołowych miejscach w rankingach uczelni wyższych. Wychowankowie są zrzeszeni w ogólnoświatowym stowarzyszeniu a jedno z kół zostało utworzone w Piotrkowie Trybunalskim i obejmuje swym działaniem teren dawnego woj. piotrkowskiego. Nie korzystamy z dotacji ani jakichkolwiek środków publicznych. Wystąpienie do Prezydenta Piotrkowa o wsparcie finansowe organizacji koncertu Pana Wiesława Ochmana (też absolwenta AGH), na który zaprosiliśmy mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego nie spotkało się z pozytywnym odzewem. Poradziliśmy sobie we własnym zakresie i tą uroczystość z koncertem w kościele  o.o. Bernardynów  wszyscy wspominamy ze wzruszeniem i dumą. Kilka razy w roku członkowie Stowarzyszenia spotykają się, odwiedzamy też wspólnie  naszą uczelnię. Nasze grono stale się powiększa. Każdy absolwent może do nas dotrzeć bezpośrednio lub z pomocą Zarządu Głównego z Krakowa. W galerii fotografii znajdują się ilustracje z naszej działalności.

W Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi.

Najwspanialszą akcję społeczną jaką przeprowadziłam wspólnie z Panem Romanem Piskorzem to zbiórka wielu dziesiątków litrów krwi. Do oddania krwi udało nam się zachęcić urzędników i uczniów piotrkowskich szkół. Wspólnie z Panem Romanem, za zgodą Prezydenta Miasta przeprowadziliśmy dwie takie akcje. Zostały one jednak potraktowane jako działalność konkurencyjna wobec PCK. Po moim odejściu z pracy w Urzędzie Miasta nikt więcej nie zorganizował tego typu akcji wśród urzędników. Mnie pozostaje ogromna satysfakcja z tego, że ta krew oddana przez wrażliwych i wspaniałych ludzi na pewno uratowała niejedno życie.

W Stowarzyszeniu Voluntas, którego inicjatorem powołania byliśmy wspólnie z ówczesnym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Panem Jędrzejem udało nam się przeprowadzić działania propagujące wolontariat jako możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Został opracowany program organizacji wolontariatu w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Z wolontariuszami zawierane były stosowne umowy. Do dziś spotykam się z tym, że do c.v. kandydatów do pracy dokładane jest świadectwo wolontariatu jako potwierdzenie posiadanego doświadczenia. W ramach tego Stowarzyszenia organizowaliśmy panel informacyjny przy podpisywaniu listu intencyjnego o współpracy z miastem Vienne z Francji.  Młodzież nie tylko wspaniale poprowadziła ten panel, ale potrafiła też włączyć swoich nauczycieli-wychowawców jako wolontariuszy (byli wtedy wspaniałymi tłumaczami). To nie tylko była konferencja, to było publiczne pokazanie niedowiarkom, że można pracować społecznie, zdobywać wspaniałe doświadczenia i poznawać ciekawych ludzi. Efektem tej konferencji było m.in. nawiązanie kontaktów pomiędzy kilkoma szkołami średnimi. Młodzież rozpoczęła korespondencję ze swoimi rówieśnikami z innych państw, czego efektem była możliwość nie tylko szlifowania znajomości języka obcego, ale też nawiązanie kontaktów koleżeńskich.

To tylko niektóre z moich działań i pomysłów zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat. Jest tak dużo obszarów, w których można podjąć działania. Tyle niewykorzystanych możliwości. Zawsze będę poszukiwała metod rozwiązywania problemów codzienności.  Chcę mieć ponadlokalny wpływ na możliwość zastosowania najprostszych metod rozwiązywania ludzkich problemów codziennego  życia. Na wszystko trzeba pracować ale najważniejsze aby ta praca przynosiła radość i satysfakcję.

Chcę zająć się takim wdrożeniem innowacji aby przynosiły korzyści ekonomiczne i dawały ludziom możliwość pracy w ciekawych zawodach, a także aby zastosowanie tych innowacji przysłużyło się dla zdrowia i dobrej kondycji Polaków.

Na temat wdrażania innowacji w Polsce napiszę w następnym materiale.

 

Aby zobaczyć galerię zdjęć z mojego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych w 2011, kliknij w poszczególne zdjęcia poniżej.

 

1_1

1_2

1_3

1_4

1_5

1_6

1_7

belchatow1

belchatow2

belchatow3

gorzkowice1

gorzkowice2

gorzkowice3

kamiensk1

kleszczow1

kleszczow2

kleszczow3

konwencja_1

konwencja_2

konwencja_5

konwencja_6

konwencja_7

konwencja_8

opoczno1

opoczno2

opoczno3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

przedborz1

przedborz2

przedborz3

pt1

pt2

radomsko1

radomsko2

radomsko3

tm1

tm2

tm3

ulotka

wizytowka

wolborz1

wolborz2

wolborz3

zelow1

zelow2

zelow3

zelow4