Kwestuję 01.11.2011 w Piotrkowie Trybunalskim

Czym jest kwesta?

Kwesta – jest to zbieranie datków pieniężnych – rzadziej w naturze – przez kwestarzy. Jej celem jest zdobycie środków na cele charytatywne lub publiczne ofiarowanych przez darczyńców. Od 1988 r. w Piotrkowie Trybunalskim, na cmentarzu organizowane są kwesty na rzecz ratowania najcenniejszych nagrobków. Kwestę organizuje co roku Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.

W tym roku przyłączyłam się do kwesty  jako wolontariusz a nie tylko jako ofiarodawca.  Mój dyżur kwestorski wypadł na 1 listopada w godzinach 10-11 przed bramą Nowego Cmentarza. Proszę o datki i z góry dziękuję.

Stary Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Piotrkowie Trybunalskim – zabytkowy cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim założono w 1830 r. Pierwotnie na cmentarzu grzebano ubogich, szczególnie osoby zmarłe w czasie epidemii cholery. Zamożni mieszkańcy, co do zasady, aż do 1850 r. byli chowani na cmentarzach przykościelnych w obrębie granic miasta. W 1860 r. cmentarz otoczono ceglanym murem oraz wybudowano bramy. W 1871 r. uliczki cmentarza obsadzono drzewami. Od 1873 r. zaczęły powstawać kaplice cmentarne znaczniejszych mieszkańców, Pierwsza powstała  kaplica cmentarna Karola Burgharda, następnie kaplica rodziny Jüttnerów.

Nekropolia nazywana jest "piotrkowskimi Powązkami". Na cmentarzu znajdują się bowiem groby piotrkowian zasłużonych nie tylko dla miasta, ale też dla całej Polski, m.in. August Steinke (lekarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), Józef Reymont (ojciec Władysława Reymonta), Adam Trybus (major Armii Krajowej, szef Kedywu w regionie łódzkim). Na terenie nekropolii znajduje się wiele cennych rzeźb nagrobnych, m.in. rodziny Saryusz-Wolskich, Srzednickich, Skibińskich. Najcenniejsza jest XIX-wieczna kaplica grobowa Juttnerów (odnowiona po kilkuletnim remoncie).

 

dsc04514

dsc04519

dsc04520

dsc04521

dsc04523

dsc04525

dsc04526